นโยบาย และ ปรัชญา

facebook print

"มุ่งมั่นพัฒนา ท่อสแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า"

 
 1. ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ASTM, JIS, DIN, ISO และ AS
 2. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตรงต่อเวลา ตรงตามจำนวน และ ตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. ปฏิบัติงานตรงตามกำหนดการ และ ข้อกำหนด อย่างเข้มงวด
 4. ปลูกฝังแนวความคิดที่ชัดเจนให้กับบุคคลากรในองค์กร ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และ ความสำเร็จ
  ร่วมกัน
 5. พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้สามารถวิเคราะห์แนวทาง การปรับปรุงการทำงาน และ แนวทางแก้ปัญหา
  อย่างต่อเนื่อง
 6. สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ และ การเอาใจใส่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามมาตรฐานการทำงานเพื่อ
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า